Smaken av BIO

Smaken av BIO

Förlovad i mer än 20 år

En stark övertygelse vägleder teamet VOLTZ Maraîchage ; att morgondagens jordbruk kräver en hälsosammare kost, med respekt för människan och naturen. 1998 valde Serge Voltz BIO. Det utvecklar ett första sortiment av ekologiska grönsaksfrön för att erbjuda marknadsträdgårdsmästare i ekologisk produktion en sortmångfald så bred som konventionell. Utan att kompromissa med produkterna, dvs. genom att säkerställa samma kvalitetskrav och samma försörjningstrygghet. 

 

Än i dag fortsätter vårt engagemang. Vi ser regelbundet över våra sortiment för att introducera så många ekologiska sorter som möjligt. Således har vi mer än 600 ekologiska sorter av grönsaker, gamla och aromatiska grönsaker. 

BIO

Vid VOLTZ Maraîchageär vi kompromisslösa när det gäller kvaliteten och spårbarheten för alla våra produkter. Våra ekologiska sorter är inget undantag. För att säkra dina produktioner har vi utvecklat en unik kvalitetsstandard. Våra frön är därmed föremål för strikta kontroll- och godkännandeförfaranden inom vårt laboratorium. Mer än 7500 tester utförs varje år. Internt: spiringstester, särskilda renhetstester, fytotronjordsprov. externt: genetiska tester och hälsotester.

 

För att gå vidare förväntar vi oss också en utveckling på lagstiftningsnivå. I samförstånd med ett certifierande organ och de europeiska myndigheterna kan vi välja de bästa sorterna för tillfället från våra leverantörspartners.